Kommunstyrelsens utskott

Nuvarande Kommunstyrelse och utskottsledamöter sitter t.o.m. 2022-12-31. Ny styrelse väljs i november 2022.

Klicka på namnet för en presentation

Utskottet för Bildning och Lärande

Ordförande:

Anna Vedin, 52, Elevassistent, Marstrand

Ordinarie ledamot:

Monica Haraldsson, 61, Egen företagare, Romelanda

Utskottet för Samhälle och Utveckling

Ordinarie ledamot:

Charlotta Windeman, 52, Behandlingsassistent, Kode

Utskottet för Trygghet och Stöd

Ordinarie ledamot:

Marcus Adiels, 47, Logistikkonsult, Kode