Inledning

Kommunplan 2035

En framtidsplan för

Kungälvs kommun

Moderaterna i Kungälvs kommunalpolitiska handlingsprogram 2022–2035 antaget 2021-12-10.

Förord

Välkommen att läsa Moderaterna i Kungälvs framtidsplan; kommunplan 2035 som är vår politik för Kungälvs fortsatta utveckling.

Detta dokument är ett resultat av flera arbetsgruppers arbete inom vår lokala M-grupp. Det bygger på vår ideologi och många människors samlade erfarenheter samt våra företrädares personliga samtal med Kungälvsbor.

Vi utgår från kommunens möjligheter, förmågor och utvecklingsområden för att beskriva hur vi vill att kommunen ska utvecklas utifrån helhet, funktion och hållbarhet för det vi uppfattar som medborgarnas bästa.

Vår ideologi som liberalkonservativa, är att fria människor ska leva och utvecklas i ett gott samhälle med utvecklad rättssäkerhet. Vi bygger framtiden med det bästa från idag som grund.

Vi vill att människor ska få större möjligheter att kunna utforma sina liv med så liten inblandning som möjligt från samhället och politiker. Samhället ska finnas som skydd och stöd för individerna.

I vårt samhälle är det alltid samhället som är beroende av individerna – aldrig tvärtom.

Vi tycker att det är ganska ointressant var människor kommer ifrån, vi är däremot intresserade av vart man är på väg och vill att människor ska få större möjligheter att kunna utvecklas och förverkliga sina drömmar. För att det ska vara möjligt måste det finnas en sund balans mellan samhälle och individ genom att människor får behålla litet mer av vad de arbetar ihop eftersom hela vår välfärd bygger på arbete och företagande.

Vi väljer att också lyfta fram svåra problem, även där vi själva inte lyckats. Vi håller inte fast vid lösningar vi ser inte leder till det vi vill eftersom vi hela tiden strävar mot att vara en relevant politisk kraft som ständigt söker nya lösningar på våra samhällsproblem.

Lycka till med läsningen och om det är något du undrar över och vill veta mer om eller kanske delge oss dina tankar om något är du välkommen att kontakta oss!

Moderaterna i Kungälv