Kommunfullmäktige

Moderaterna har tolv ordinarie ledamöter och sex ersättare i Kungälvs Kommunfullmäktige. Totalt antal platser i fullmäktige är 61.

Ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 är Thomas Alpner (M).

Övriga ledamöter är:

Anders Holmensköld
Anna Vedin
Britta Malmberg-Ohlsson
Marcus Adiels
Sara Meuller
Simon Pasula
Charlotta Windeman
Bo Franzon
Ingela Ferneborg
Robert Syrén
Roberth Österman

Ersättare är:

Monica Haraldsson
Sven-Erik Nilsson
Lennart Jonsson
Rose-Mari Larsdotter
Peter Harrysson
Max Radl