Seniorliv

Seniorliv med fokus på god hälsa, egenmakt och valfrihet

För Moderaterna gäller våra utgångspunkter om egenmakt och valfrihet också när vi blir äldre. För att så länge som möjligt vilja välja och utforma sin tillvaro självständigt, måste vi främja god hälsa bland våra äldre. Dagens äldre tar hand om sin hälsa på ett helt annat sätt än tidigare generationer och det vill vi bygga vidare på när kommunen utformar sitt utbud. De äldres behov måste vara en utgångspunkt när vi utformar staden, infrastrukturen liksom utbudet inom kultur och fritid.

Moderaterna i Kungälv vill skapa fler möjligheter för seniorer att ha ett självständigt, aktivt och tryggt liv med bra boende. En viktig ledstjärna för allt ska vara att aktivt motverka ensamhet och passivitet.

Utgångspunkten ska vara att själv välja och först och främst, köpa de tjänster man behöver på den privata marknaden tex, Rut-tjänster och matleveranser men också hemtjänst m m. Det aktiva valet stärker människor och ger dem makt över sitt eget liv.

Vi vill att Kommunen som arbetsgivare ska se välvilligt på att de medarbetare som vill, ska kunna fortsätta att arbeta som seniorer. Kommunen ska som arbetsgivare också se positivt på flexibla lösningar såsom olika former av deltid tex varannan vecka, särskilda lösningar på sommaren eller via nya arbetsuppgifter.

Vi vill stimulera civilsamhället att erbjuda aktiviteter och motverka ensamhet och stimulerar ett aktivt liv genom att verka för att seniorer hjälper varandra. Det kan med fördel göras i föreningsregi och då kan olika former av stöd vara en hjälp på vägen.

Vi vill stimulera till en ökad användning av smarta digitala och tekniska lösningar som underlättar för den äldre, för anhöriga och personal.

Kommunen bör ta fram planer som innehåller olika typer av attraktiva bostäder för alla bostadsbehov.

En smidig bostadskö för den äldre bidrar till en hållbar bostadspolitik i stort. Kötiden bör förkortas om man lämnar en annan bostad i Kungälv.

Vi vill göra Kungälv till en stimulerande och tryggare plats genom att utveckla promenadstråk och utegym.

Vi vill på olika sätt stötta anhöriga i sin viktiga roll i samband med att den äldre behöver olika former av vårdinsatser på grund av sjukdom och demens.

Genom att på olika sätt medverka till en ökad livskvalitet för senioren, minskar vi också de offentliga kostnaderna.

Vi vet att antalet äldre både kommer att öka, samt att fler beräknas leva längre. Enligt forskningen är det troligt att vi också bor hemma längre, också när vi är sjuka. Äldre behöver därför bo i ändamålsenliga bostäder som klarar framtidens behov av personal, tekniska lösningar och ändå tillfredsställer den äldres behov av socialt umgänge och fysisk aktivitet i en stimulerande miljö.

Förenkla för äldre och anhöriga

Moderaterna vill se över all byråkrati som finns i relationen mellan äldre i behov av hjälp och kommunen. Syftet är att förenkla för den äldre som är i behov av kommunens hjälp.

Kyla åt alla äldre under värmeböljor

Vi vet att många äldre och sköra personer lider av de värmeböljor som inträffar sommartid och kommer därför att arbeta fram att portabel luftkonditionering ska kunna erbjudas mot en försvarbar avgift via kommunens hjälpmedelsverksamhet.

Detta vill Moderaterna göra

  • Främja hälsoarbetet för äldre
  • Främja arbete inom kommunen för äldre medarbetare
  • Planera stadsbebyggelse och infrastruktur efter äldres behov
  • Främja det digitala användandet hos äldre
  • Minska byråkratin kring kommunala tjänster
  • Ge alla äldre möjlighet till kyla varma sommardagar