Nämnder

Klicka på namnet för en presentation

Arvodesnämnden

Ordinarie ledamot:

Lars Windeman, 53, Inköpare, Kode

Miljö & Byggnadsnämnden

1:e vice ordförande:

Charlotta Windeman, 52, Behandlingsassistent, Kode

Ersättare:

Roberth Österman, 54, Brandman , Marstrand

Social & Myndighetsnämnden

1:e vice ordförande:

Robert Syrén, 51, Handläggare, Kungälv

Ersättare:

Sara Regnell, 25, Undersköterska, Kungälv

Valnämnden

Ordinarie ledamot:

Björn Holm, 43, Sjöingengör, Kode

Maths Haraldsson, 60, Field sales rep, Romelanda

Ersättare:

Simon Pasula, 18, Studerande, Kungälv

Överförmyndarnämnden

Ordinarie ledamot:

Marie-Louise Thor, 57, Leg.Lärare, Kungälv