Charlotta Windeman

Om Charlotta:

Jag är uppvuxen i en stor släkt men många olika personligheter som har gjort mig ödmjuk inför människors olikhet, att ifrågasätta orättvisor och stå för mina åsikter även om det ibland är lättare att tycka som alla andra.

Gift sedan 1987 med Lars tillsammans har vi tre vuxna barn. Kan sedan våren 2016 även titulera mig som mormor. Jag bor i Aröd sedan 1987 på gränsen till Stenungsunds kommun.

Politisk erfarenhet:

Jag fick mitt första politiska uppdrag efter valet 2010. Jag har suttit i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsutskottet.

2015 fick jag även förtroendet att sitta i Folkhälsorådet i Kungälv samt styrgruppen för arbetsmarknaden inom Göteborgsregionen (GR).

Politiska mål:

För mig ligger utbyggnad och utveckling av Kungälvs kommun närmast hjärtat. Jag tycker det skall vara självklart att våra kommuninvånare eller framtida invånare som vill bygga eller driva verksamhet på ett smidigt sätt skall få rätt hjälp inom rimlig tid. Jag har en vision om att Kungälv skall vara en kommun som får ryckte om sig att ligga i framkant inom detta område.

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ersättare i Kommunstyrelsen

Ledamot i Utskottet för Samhälle och Utveckling

1:e vice Ordförande i Miljö & Byggnadsnämnden