Björn Holm

Om Björn:

Jag är en utvandrad Tjörnbo som bor i Kode sedan 2013 med min fru och 5 barn. Jag har under hela min yrkesverksamma karriär arbetat med sjöfart, de flesta åren som Maskinchef i Tank och Offshore. Jag driver sedan 2009 ett företag inom Sjöfart/Management som 2017 blev min heltidssysselsättning.

Politisk erfarenhet:

Har erfarenhet från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och Barn och Utbildningsnämnd i tidigare Kommun.

Politiska mål:

Mitt mål är att politikerna skall ge förvaltningen rätt redskap och resurser för att driva kommunen på bästa sätt så att innevånarna har insyn och förtroende för både politiker och förvaltning.

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ledamot i Valnämnden