Marcus Adiels

Om Marcus:

Jag bor i Kode med min fru och mina två pojkar, 9 och 13 år gamla. Jag arbetar som konsult inom logistik på Sweco i Göteborg.

Politisk erfarenhet:

Jag har suttit i ekonomiberedningen sedan 2012, och varit vice ordförande där sedan 2014. Jag har också suttit i kommunfullmäktige sedan 2014. Jag har alltid varit politiskt intresserad och gick med i MSU (Moderat SkolUngdom) 1987 och satt i styrelsen när jag gick på Kongahällagymnasiet. Nu sitter jag som kassör i styrelsen för Moderaterna i Kungälv.

Politiska mål:

Jag vill se en positiv utveckling i hela Kungälv, även om mitt hjärta klappar extra mycket för Kode. Jag vill jag att vi ska lösa järnvägsövergången, avloppsfrågan samt att vi ska ha en F-9-skola i samhället så alla barn kan gå hela grundskolan där de bor.Sedan måste vi få ordning på kommunens ekonomi. Den har kraftigt försämrats de senaste åren. Tydligare prioriteringar och högre överskott så vi kan betala av på våra skulder är viktigt, men också satsningar på privata alternativ som effektiviserar verksamheterna.

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ledamot i Kommunstyrelsen

Ledamot i Utskottet för Trygghet och Stöd

Ledamot i Styrelsen för Marstrands Kulturfastighet AB