Anna Vedin

Om Anna:

På Koön i Marstrand med utsikt över Alberktsund och Klöverön bor jag med min familj. När jag inte ägnar mig åt politk så är jag hockeymorsa eller ute på havet i segelbåten. Jag älskar också att promenera runt bland bergen och stigarna i Marstrand och att kura ihop mig i soffan med en bra bok. 

Politisk erfarenhet:

Jag är gruppledare och har haft det förtroendet sedan 2012. Aktiv i kommunpolitiken har jag varit sedan 2008 och inser precis att jag går in i min fjärde mandatperiod som förtroendevald. Uppdragen som jag haft har främst varit inom samhällsbyggnad, skola, kultur och fritid. Jag sitter i Förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott för Moderaterna Västragötaland.

Politiska mål:

Min ledstjärna är att vi som politiker ska skapa förutsättningarna för dig som medborgare att bo, verka och trivas i vår kommun. En del av detta är att det finns väl utbyggd infrastruktur, bra och ändamålsenliga skolor, förskolor och bostäder i alla våra kommundelar. En annan att det ska finnas möjlighet till idrotts- och kulturaktiviteter. För att klara detta måste vi ta ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. 

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ledamot i Demokratiberedningen

Ledamot i Kommunstyrelsen

Ordförande i Utskottet för Bildning och Lärande