Kort från KF 6/12

Budget 2019 debatterades i över 3 timmar. Debatten lockade stundtals till både skratt och applåder, och alla fick möjlighet att framföra sina åsikter.

Anna Vedin (M) talade om skillnaderna mellan politikernas och förvaltningens arenor och konstaterade att i förvaltningarnas arena skall politikerna inte vara och detaljstyra.

Anders Holmensköld (M) talade om vikten att lita på förvaltningarna och att politiken behöver bättre dialog med verksamheter, företag och medborgare.

Marcus Adiels (M) konstaterade att det är en tuff budget, men att det är samma siffror och besparingar som den tidigare Majoritetens budget 2016 hade som budgetprognos för just 2019.

Det fattades beslut om en ny politisk organisation. Samtliga ändringar och justeringar finansieras inom den ram som tidigare är beslutad.

Val till beredningar, nämnder och övriga förtroendeuppdrag förrättades.