Kort från KF 13/12

Revidering av regler för kommunalt partistöd debatterades. Fullmäktige beslutade att stödet skall ligga kvar på samma nivå. Alla verksamheter behöver spara och även politiken.

Taxa för uteserveringar debatterades. Det beslutades att taxan återinförs. Detta ger en årlig intäkt på ca 350 TKR till kommunens kassa.

Även nya taxor för fritidsanläggningar debatterades efter en återremiss, och beslutet blev att anta de nya taxorna.