Kort från KF 1/11

Thomas Alpner valdes på mötet till Kommunfullmäktiges ordförande för kommande mandatperiod.