Torbjörn Kvarefelt

Om Torbjörn

Det är jag som är Torbjörn Kvarefelt, bor i Ytterby med fru o två barn. Jag har varit engagerad som fotbollstränare i Ytterby IS i ca 8 år och tycker det är väldigt roligt att lägga tid på våra ungdomar. Jag har drivit många egna företag och har erfarenhet som entreprenör och anställd i näringslivet. Idag arbetar jag som Göteborgs stads företagslots och är en ingång för näringslivet till Göteborgs stads kommun. Jag är anställd av Business Region Göteborg AB.

Politisk erfarenhet:

I 10 år har jag arbetat inom Göteborgs kommuns näringslivskontor och i min roll fått unik inblick i hur samarbetet mellan politiker och förvaltningar och bolag fungerar, hur drivs förvaltningarna, vad gör man bra, vad behöver förbättras. Nu ser jag framemot att engagera mig i politiken, på riktigt !

Politiska mål:

  • Näringsliv. Utveckla en tydlig strategi för näringslivet i Kungälv. Hur skapar vi rätt förutsättningar för näringslivet i Kungälv och blir attraktiva för ny etableringar.
  • Bostad. Fortsatt aktiv strategi, både centrala bostäder och byggen av nya småhus område, speciellt när Göteborg inte bygger småhus, ”alla” vill bo i Kungälv.
  • Idrott. En gemensam strategi för idrott och hälsa, Kungälv en stad med idrott o hälsa i fokus.
  • Ekonomi.  En ekonomi i balans.

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ledamot i Kungälvsbostäder