Thomas Alpner

Om Thomas:

Jag  är Thomas Alpner. Bor i Honeröd som ligger strax utanför Diseröd sedan 25 år. Fem vuxna barn och ett barnbarn. Jobbar på ett konsultbolag i Göteborg som huvudsakligen sysslar med HR – tjänster. Där har jag ansvar för ett område som stäcker sig över Västa Götaland och Halland.

Politisk erfarenhet:

Har varit aktiv i moderaterna sedan 2005 och har fått förtroendet att vara ordförande för Moderaterna i Kungälv sedan några år tillbaka. Har varit ledamot av kommunfullmäktige sedan valet 2006 och haft uppdrag i Ekonomi och demokratiberedningen samt ett styrelse uppdrag i det allmännyttiga bostadsbolaget Förbo. Har sedan 2016 innehaft posten som vice kommunordförande.

Politiska mål:

Mitt politiska mål är att Kungälvs kommun över tid skall vara en borgerligt styrd kommun med tydliga värderingar och en stabil majoritet. Detta skulle medföra att vi kunde skapa långsiktiga mål som inte ändrades av skiftade majoriteter eller populistiska partier.

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ordförande i Kommunfullmäktige

Ordförande i Demokratiberedningen

Ledamot i Förbo AB