Lennart Jonsson

Om Lennart:

Bor i centrala Kungälv med fru. Familj, träning, hus, trädgård, resor, arbete och politik tar min mesta tid. Min styrka: att dra slutsatser av erfarenhet och sätta in beslut i dess historiska sammanhang.

Politisk erfarenhet:

Innehaft olika kommunala uppdrag som ledamot, ordförande och vice ordf. i nämnder och bolag. Har även haft förmånen att ha pol uppdrag i statlig myndighet.

Politiska mål:

Nuvarande och kommande generationer skall få gå i fungerande förskolor och skolor, som ger bestående kunskaper för livet. Riva politiska hinder som stoppar människors kreativt och individuella frihet.

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ersättare i Kommunfulmäktige

Styrelse ledamot i Samordningsförbundet Älv & Kust