Jane Bredin

Om Jane:

Jag är ekonom och bor i Kungälv.

Politisk erfarenhet:

Jane har gedigen politisk erfarenhet både inom kommun och region

Politiska mål:

Mitt mål är att verka för att Kungälvsbostäder bidrar till utveckling av Kungälv genom att skapa nya och attraktiva bostäder, verka för en hållbar långsiktig renoveringsstrategi i det befintliga beståndet samt skapa trygga och trivsamma utemiljöer. Våra hyresgäster ska också ges möjlighet till inflytande över sitt boende.

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ordförande i Stiftelsen Kungälvsbostäder