Britta Malmberg Ohlsson

Om Britta:

Som uppvuxen vid havet har jag alltid längtat att få bo så igen. För 5 år sedan hittade vi vårt drömställe i Lökeberg. Den här platsen är nära till allt – stan, bad, segling, hästarna och tillräckligt nära för att umgås med nära och kära. 

Politisk erfarenhet:

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat offentligt, mest som chef inom utbildning, kultur och fritid. När jag nu valt att arbeta lite mindre vill jag gärna fortsätta få bidra till ett bättre samhälle, nu som politiker och från årsskiftet ordförande för beredningen Trygghet och stöd.

Politiska mål:

Jag är övertygad om att människor är kompetenta och kan och vill utvecklas utifrån sin förmåga.Det är därför viktigt att inte ta ifrån människor möjligheten att påverka och ta ansvar för sina liv och också bidra till ett bättre samhälle. Med eget engagemang händer så mycket mer än att passivt ta emot. Det är utifrån den människosynen jag vill att ”trygghet och stöd” ska, om det behövs stötta människor att leva sina liv.

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ordförande i Beredningen för Trygghet & Stöd