Anders Holmensköld

Om Anders:

50 år född i Kumla, gift med Maria Gustafsson, trebarnsfar, tvåbarnsstyvfar m m boende i Tjuvkil. Förflutet i transport- och logistikbranschen och eget företag i 15 år inom städ. Road av historia och sysslar en hel del med släktforskning på fritiden. Ett annat intresse är matlagning och är en överdängare på enligt mig själv på världens godaste mango-raja.

Politisk erfarenhet:

Började 1999 som ersättare som kommunens representant i Hermansby bygdegårdsförenings styrelse och hamnade senare i det året som ersättare i dåvarande barn- och ungdomsnämnden där jag satt t o m 2006. Ordförande för barn och ungdomsnämnden 2007 och kommunalråd sedan 2008.

Politiska mål:

Åstadkomma ett medborgarnas Kungälv där medborgaren och brukaren hela tiden står i centrum. Kommunens verksamheter ska både till innehåll och kostnad kunna jämföras med landets bästa kommuner.

Förtroendeuppdrag 2018-2022:

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ordförande i Valberedningen

1:e vice Ordförande i Kommunstyrelsen

Ordförande i AB Kongahälla

Ordförande i Bagahus AB

Styrelse ledamot i Förvaltningshögskolans råd för forskning

Styrelse ersättare i Nordiska folkhögskolan