Vi vill ge Romelanda en nystart

  För några år sedan köpte kommunen in den så kallade centrumfastigheten för att kunna vända utvecklingen i Romelanda. Det arbetet fortsätter och vårautgångspunkter är att det ska ge Romelanda de allra bästa förutsättningar för en positiv utveckling. Vi arbetar för att koncentrera så mycket service som möjligt till Diseröds centrum med bland annat Närbutik […]