Nya tag

Valet i september innebar för Moderaterna i Kungälv att partiet tillsammans med Centern och Kristdemokraterna går i opposition i Kungälv.

Majoriteten i Kungälv består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Det Lokala Utvecklingspartiet.

Lilla Alliansen i Kungälv kommer att fortsätta ta vårat generationsansvar för Kungälv.

För Nya Moderaterna i Kungälv valdes följande personer. De redovisas i den ordning valen skedde.

Kommunrevisionen:
Christina Carlsson (ordförande)

Demokratiberedningen:
Thomas Alpner (ledamot)

Lärandeberedningen:
Lennart Jonsson (ledamot)

Välfärdsberedningen:
Marie-Louise Thor (vice ordförande)

Ekonomiberedningen:
Marcus Adiels (vice ordförande)
Peter Harrysson (ledamot)
Emma Gustafsson (ledamot)

Framtid- och utvecklingsberedningen:
Carl-Johan Lerjefors (ledamot)
Bo Franzon (ledamot)

Kultur- och fritidsberedningen:
Roberth Österman (vice ordförande)

Kommunstyrelsen:
Anders Holmensköld (andre vice ordförande tillika oppositionsråd)
Anna Vedin (ledamot)
Charlotta Windeman (ersättare)
Robert Syrén (ersättare)
Monica Haraldsson (ersättare)

Miljö- och byggnadsnämnden:
Torsten Blomquist (ersättare)

Sociala myndighetsnämnden:
Ann-Marie Zackrisson (vice ordförande)
Amanda Windeman (ersättare)

Överförmyndarnämnden:
Björn Hernius (ersättare)

Valnämnden:
Bengt Astin (vice ordförande)
Patrik Ryberg (ledamot)

Arvodesnämnden:
Olle-Bo Ivarsson (vice ordförande)

Stiftelsen Kungälvsbostäder:
Jane Bredin (vice ordförande)
Göran Christiansson (ledamot)

Kontaktpolitiker till ungdomsfullmäktige:
Anna Vedin (ordinarie)
Patrik Ryberg (ersättare)

Nationaldagskommittén:
Ida Wenklo

BOKAB:
Roberth Österman (ledamot)

Kungälv Energi AB:
Tommy Ohlsson (vice ordförande)

Förbo AB:
Tomas Alpner (ersättare)

Nämndemän vid Göteborgs Tingsrätt:
Patrik Ryberg
Ingemar Larsson
Ann-Christin Adiels
Peter Harrysson

SOLTAK AB:
Anders Holmensköld (ersättare)

AB Kongahälla:
Anders Holmensköld (vice ordförande)

Förvaltningshögskolans råd för forskning och fördjupningsutbildning:
Anders Holmensköld (ledamot)

Stiftelsen Gustav E. Falcks donationsfond:
Petter Vedin (ledamot)

Stiftelsen Emily Wijks fond:
Petter Vedin (ledamot)

Stiftelsen Marstrands hjälpfond:
Petter Vedin (ersättare)

Stiftelsen Rådman Otto Svenssons egnahemsfond:
Petter Vedin (ledamot)

Särskilda begravningsombud:
Maria Pehrsson

Södra Bohusläns turism AB:
Anders Holmensköld (ersättare)

Vid frågor är ni givetvis välkomna att kontakta oss lokala politiker. Huvudprincipen för mail-kontakt är förnamn.efternamn@kungalv.se. Glöm inte att byta ut å, ä och ö mot a och o på respektive persons namn.