Pressmeddelande!

PRESSMEDDLANDE Nya Moderaterna i Kungälv, 2014-03-08   Anders Holmensköld, Anna Vedin och Bengt Gustafsson toppar listan till kommunfullmäktige för Nya Moderaterna i Kungälv.   Under lördagseftermiddagen genomförde Nya Moderaterna i Kungälv sin nomineringsstämma där listan till kommunfullmäktige fastställdes inför valet 2014. Ett fyrtiotal medlemmar deltog och stämman valde en föryngrad och jämställd lista. Anders Holmensköld […]

Vi vill ge Romelanda en nystart

  För några år sedan köpte kommunen in den så kallade centrumfastigheten för att kunna vända utvecklingen i Romelanda. Det arbetet fortsätter och vårautgångspunkter är att det ska ge Romelanda de allra bästa förutsättningar för en positiv utveckling. Vi arbetar för att koncentrera så mycket service som möjligt till Diseröds centrum med bland annat Närbutik […]

Pressmeddelande

  Vi fortsätter som Kungälvsalliansen!   Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att de bekymmer Folkpartiet i Kungälv haft under våren nu spillt över på Alliansen. Alliansens gruppledare och ordföringar har träffats för att tillsammans söka en lösning på konflikten. Övriga Allianspartier föreslog medling med hjälp av respektive riksorganisation att försöka lösa situationen. […]