Nya tag

Valet i september innebar för Moderaterna i Kungälv att partiet tillsammans med Centern och Kristdemokraterna går i opposition i Kungälv. Majoriteten i Kungälv består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Det Lokala Utvecklingspartiet. Lilla Alliansen i Kungälv kommer att fortsätta ta vårat generationsansvar för Kungälv.

För Nya Moderaterna i Kungälv valdes följande personer. De redovisas i den ordning valen skedde.

Kommunrevisionen:
Christina Carlsson (ordförande)

Demokratiberedningen:
Thomas Alpner (ledamot)

Lärandeberedningen:
Lennart Jonsson (ledamot)

Välfärdsberedningen:
Marie-Louise Thor (vice ordförande)

Ekonomiberedningen:
Marcus Adiels (vice ordförande)
Peter Harrysson (ledamot)
Emma Gustafsson (ledamot)

Framtid- och utvecklingsberedningen:
Carl-Johan Lerjefors (ledamot)
Bo Franzon (ledamot)

Kultur- och fritidsberedningen:
Roberth Österman (vice ordförande)

Kommunstyrelsen:
Anders Holmensköld (andre vice ordförande tillika oppositionsråd)
Anna Vedin (ledamot)
Charlotta Windeman (ersättare)
Robert Syrén (ersättare)
Monica Haraldsson (ersättare)

Miljö- och byggnadsnämnden:
Torsten Blomquist (ersättare)

Sociala myndighetsnämnden:
Ann-Marie Zackrisson (vice ordförande)
Amanda Windeman (ersättare)

Överförmyndarnämnden:
Björn Hernius (ersättare)

Valnämnden:
Bengt Astin (vice ordförande)
Patrik Ryberg (ledamot)

Arvodesnämnden:
Olle-Bo Ivarsson (vice ordförande)

Stiftelsen Kungälvsbostäder:
Jane Bredin (vice ordförande)
Göran Christiansson (ledamot)

Kontaktpolitiker till ungdomsfullmäktige:
Anna Vedin (ordinarie)
Patrik Ryberg (ersättare)

Nationaldagskommittén:
Ida Wenklo

BOKAB:
Roberth Österman (ledamot)

Kungälv Energi AB:
Tommy Ohlsson (vice ordförande)

Förbo AB:
Tomas Alpner (ersättare)

Nämndemän vid Göteborgs Tingsrätt:
Patrik Ryberg
Ingemar Larsson
Ann-Christin Adiels
Peter Harrysson

SOLTAK AB:
Anders Holmensköld (ersättare)

AB Kongahälla:
Anders Holmensköld (vice ordförande)

Förvaltningshögskolans råd för forskning och fördjupningsutbildning:
Anders Holmensköld (ledamot)

Stiftelsen Gustav E. Falcks donationsfond:
Petter Vedin (ledamot)

Stiftelsen Emily Wijks fond:
Petter Vedin (ledamot)

Stiftelsen Marstrands hjälpfond:
Petter Vedin (ersättare)

Stiftelsen Rådman Otto Svenssons egnahemsfond:
Petter Vedin (ledamot)

Särskilda begravningsombud:
Maria Pehrsson

Södra Bohusläns turism AB:
Anders Holmensköld (ersättare)

Vid frågor är ni givetvis välkomna att kontakta oss lokala politiker. Huvudprincipen för mailkontakt är förnamn.efternamn@kungalv.se. Glöm inte att byta ut å, ä och ö mot a och o på respektive persons namn.

Den 3 december föll Regeringens då Socialdemokraterna och Miljöpartiet med Stöd av Vänsterpartiet inte lyckades få igenom sin budget i riksdagen och statsminister Löfven informerade att man tänker utlysa nyval till den 22 mars 2015, Något Sverige inte haft sedan 1958. Så nu tar vi nya tag och jobbar för en valvinst 2015.

 

Kommentera