Mindre än en vecka kvar till valet!

Lite mindre än en vecka kvar till valet – detta handlar valet i Kungälv om!

Sedan 2006 har vi gått från dåliga skolresultat, misskötta verksamheter och låga löner, till att vara en kommun där våra elever nu visar verkligt goda resultat i de nationella proven. Vår äldreomsorg är bland den bästa i Sverige. Vi har gjort lönestrukturen i kommunen jämställd.

2006 låg våra sämsta skolor i Komarken, nu ligger våra bästa där. Enligt ”här är bäst att bo” tillhör Kungälv nu eliten i Sverige och vi tillhör också eliten när det gäller den starkaste ekonomin.

2006 var 476 personer arbetslösa och 2014 är motsvarande siffra 425 – samtidigt som vår befolkning ökat med ca 4 000 personer.
Vi har den 12:e lägsta ungdomsarbetslösheten i landet, regionens lägsta arbetslöshet och vi har inte en enda ungdom i FAS 3.

Vi har byggt en ny småstad av Ytterby och vi skapar förutsättningar för
1 500 nya bostäder i centrum och över 400 i Romelanda. I Marstrand har det precis blivit klart att sätta spaden i jorden för 100 nya bostäder.

Det har byggts ca 500 hyresrätter medan de som var före oss byggde 15 på 4 år.

För att allt ska fungera måste kommunen ha en ledning som inte investerar på avbetalning. Vi behöver överskotten varje år för att kunna lägga en kontantinsats till nya skolor och äldreboenden.

Sveriges Största Opposition har ingen finansiering för sin politik, mer än att de vill försämra resultatet varje år – och låna mer pengar. Har Du träffat någon som blivit lycklig genom att betala mer på avbetalning?

Våra motståndare gör nu allt för att visa att dom är olika och att de är självständiga. De har redan gjort upp om framtiden precis som moderaterna, kristdemokraterna och centerpartiet gjort. Vi har presenterat vårt budgetdirektiv som de har accepterat men de har därutöver öst ur sig mängder av förslag som de vägrar att finansiera eller ens prioritera. De har i 8 omröstningar manifesterat total enighet om politiken för nästa år – alltså efter valet. Det går inte att backa ur ett sådant samarbete oavsett om man är lokal- , grön eller inte vet vad som är höger och vänster.

Detta tänker vi genomföra 2015-2018:

1.Vi ska utveckla vår stadskärna till något att vara stolta över.
2. Vi ska lösa problemen med trafiken i centrum.
3. Vi ska satsa på att höja kapaciteten på Bohusbanan.
4. Vi ska inkludera människor med psykisk ohälsa i arbetslivet.
5. Vi ska införa motionsidrott på fritiden för barnen – utan utgallring.
6. Vi ska höja våra lärares löner.
7. Vi ska minska springet i hemtjänsten med fler bostäder för äldre.
8. Vi ska introducera Skype för förbättrad kommunikation anhörig-äldre.
9. Vi ska bygga ett nytt centrum i Romelanda.
10.Vi ska bygga en ny skola i Västra Ytterby.
11.Vi ska bygga en ny skola i Kode. Med högstadium.
12.Vi ska bygga idrottshall i Romelanda och Kode.
13.Vi ska bygga en cykelbana mellan Ytterby och Kärna.
14.Vi ska hjälpa föräldrar ut från alkoholism.
15.Vi ska skapa en skola för kunskap, sammanhållning och gemenskap.
16.Vi ska fördjupa samarbetet med grannkommunerna.
17.Vi ska erbjuda äldre rabatter i kollektivtrafiken.
18.Vi ska planlägga ett idrottscentrum i centrum.
19.Vi ska placera en Airdome över Skarpe Nord om bandyklubbarna är positiva till en sådan lösning.
20.Vi ska renovera skolorna och bygga aktivitetsskolgårdar.
21.Vi ska fastanställa vikarierna inom förskolan.
22.Vi ska utreda svårare mobbning som man gör när det handlar om vuxna.
23.Vi ska låta rektorerna besluta i skolans angelägenheter.
24. Vi ska hjälpa till att ordna en muslimsk begravningsplats.
25. Vi ska hjälpa barn till en fritidssysselsättning även när föräldrarna inte har råd.
26. Vi ska bygga ett nytt vattenverk.
27. Vi ska fortsätta bygga ut VA-nätet i Kustzonen.
28. Vi ska bygga fullt och hållbart varje gång vi bygger.
29. Vi ska lösa trafikproblemet i Kode.
30. Vi ska förbättra trafiksituationen i Tjuvkil
31. Vi ska fortsätta ta generationsansvaret och ha en stark ekonomi.

Det är moderaterna, kristdemokraterna och centerpartiet som står mot Sveriges största opposition i valet.

Nästa söndag är det allvar. Vi vill inte höra efteråt att vi inte fick ut våra budskap. Nu måste Du rösta med hjärnan om Du vill att Kungälv ska fortsätta att utvecklas som det gjorts de senaste åren. Du måste kanske överge ett parti Du hållit på ett helt liv om Du vill se en fortsättning. Du kanske t o m behöver rösta olika i de olika valen för att stödja oss.

Detta val handlar om vilka värderingar som ska gälla vid de svåra besluten.

Tänk på att politiken skapar förutsättningarna men utan den anda som gäller bland kommunens anställda, hade vi aldrig lyckats med det som åstadkommits!

Vi ber Kungälvsborna om att lägga sina röster på Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet på söndag!

Kommentera