Nomineringskommitténs förslag till Nomineringsstämman

Plats Namn
1 Anders Holmensköld
2 Anna Vedin
3 Bengt Gustafsson
4 Amanda Windeman
5 Markus Nordfeldt
6 Maria Pehrson
7 Marcus Adiels
8 Monica Haraldsson
9 Carl-Johan Lerjefors
10 Ann-Mari Zachrisson
11 Robert Syren
12 Charlotta Windeman
13 Mickael Wintell
14 Christina Carlsson
15 Robert Österman
16 Emma Gustafsson
17 Lennart Jonsson
18 Malin Ringblad
19 Thomas Alpner
20 Marie-Louise Thor
21 Patrik Ryberg
22 Stina Harring
23 Björn Hernius
24 Peter Harrysson
25 Jocke Segerlund
26 Bo Fransson
27 Göran Christiansson
28 Tyko Lang
29 Olle-Bo Ivarsson
30 Petter Vedin
31 Lennart Stansvik
32 Agne Hederström
33 Mikael Hennler

Kommentera