KALLELSE till NOMINERINGSSTÄMMA 2014

2014-02-18
Moderaterna i Kungälvkretsen
KALLELSE till NOMINERINGSSTÄMMA 2014
Moderaterna i Kungälvkretsen kallar medlemmar till nomineringsstämma.
Stämman ska fastställa valsedeln till kommunfullmäktige för valet den 14 september 2014.

Tid: LÖRDAGEN den 8 mars kl. 13.00
Plats: LÖKEBERG, Konferenshotell


Handlingar finns tillgängliga en vecka innan stämma på webben
www.kungalvsmoderater.se, handlingar kommer dessutom finnas tillgängliga vid mötet
Kostnad 100:- /person
Det kommer att serveras landgång, öl/vatten, kaffe och kaka.
Anmälan om deltagande sker till respektive förening, senast den 4 mars.

Kodeföreningen: Tommy Ohlsson, epost: tommy.ohlsson.kode@hotmail.se
Tele:0706-69 51 33, 0303-511 08


Marstrandföreningen: Jan Abrahamsson , epost: jan.abrahamsson@kungalv.se
Tele:0739-99 55 61, 0303-600 32


Kungälvföreningen: Thomas Alpner, epost: thomas.alpner@aventus.nu
Tele:0705-46 55 76


VÄL MÖTT PÅ LÖKEBERG
KUNGÄLVS KRETSENS/ NOMINERINGSKOMMITTÉ

Kommentera