Alliansen ser framåt!

 

Av skäl som vi inte förstår har FP valt att avsluta samarbetet med oss borgerliga partier.

 

Vi har förvisso haft många tuffa dagar bakom oss och vi har antagligen många tuffa dagar framför oss. Av den enkla anledningen väljer vi att fortsätta att utföra den politik som väljarna i Kungälv röstade fram 2010 – tillsammans. Vårt ansvarskännande förpliktigar till fortsatt ansvar för kommunens utveckling.

 

Vi gick till val för att förverkliga vårt valprogram och har fått förtroendet att genomföra det. Vi ser fram emot ett spännande 2014. Vårt mål är att genomföra våra återstående vallöften.

 

I budgetarbetet arbetar vi med att säkerställa välfärdens kvalitet och tillgänglighet.

För äldreomsorgen innebär detta att vi ska erbjuda äldre- och trygghetsboenden till fler. Vår äldrepolitik har lett till att vi i jämförelse med andra kommuner har en av landets bästa äldreomsorgen.

 

Inom förskoleverksamheten kommer vi att bygga fler förskolor. Vi fortsätter med den långsiktiga skolpolitiken som på 7 år tagit oss till tätpositionen i hela Göteborgsregionen när det gäller studieresultaten för årskurs 3 och 6. Detta förstärks med satsningar på mer handledning och stöd till de som är i behov av det.

 

En av vår tids stora utmaningar är arbetslösheten.  Vi konstaterar att Kungälvs kommun har en låg ungdomsarbetslöshet och vill arbeta för att få ännu fler i arbete.

 

Vi samarbetande partier kommer med kraft att arbeta för vår gemensamt framtagna Allianspolitik och samarbeta med de partier som ställer sig bakom denna.

 

 

 

 

Anna Vedin (M)                Gun-Marie Daun (KD)            Ove Wiktorsson (C )

gruppledare                      gruppledare                            gruppledare

Kommentera