Pressmeddelande

 

Vi fortsätter som Kungälvsalliansen!

 

Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att de bekymmer Folkpartiet i Kungälv haft under våren nu spillt över på Alliansen. Alliansens gruppledare och ordföringar har träffats för att tillsammans söka en lösning på konflikten. Övriga Allianspartier föreslog medling med hjälp av respektive riksorganisation att försöka lösa situationen. Detta avvisades å det bestämdaste av Folkpartiets företrädare. Efter sitt medlemsmöte på måndagskvällen fick vi beskedet att man nu lämnat Alliansen, vi konstaterar dock att beslutet inte var enhälligt. Den spricka man velat laga kvarstår med andra ord.

 

Vi konstaterar att påståendet om att Folkpartiets representant förvägrats deltaga i Alliansens interna budgetarbete saknar grund. Detta är helt enkelt inte sant! Alliansen arbetar inte på detta sätt!

 

De tre Allianspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet fortsätter det påbörjade arbetet i en Kungälvsallians.

 

 

 

För mer information:

Anders Holmensköld (M), kommunstyrelsens ordförande

0702 71 89 09

 

Benny Strandberg (KD), ordförande Kristdemokraterna i Kungälv

0767 84 15 29

 

Ove Wiktorsson (C ), ordförande samhällsbyggnadsutskottet

0708 22 83 46

Kommentera