Roger Bogren har gått bort.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Roger Bogren avled lugnt och stilla i kretsen av sina närmaste på morgonen 24 maj.

Roger har en lång politisk karriär bakom sig i Kungälv och har innehaft många uppdrag för partiet och kommunen. Rogers stora förtjänst var att genom dialog och förhandlingar kunna träffa breda överenskommelser. Det fanns nog ingen som var mer tålmodig i detta sammanhang än just Roger.
Vi saknar honom med hans fina och behagliga sätt och inte minst hans roliga humor.

Som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen bidrog Roger mycket för att utveckla näringslivsfrågorna och tillskyndade att dessa frågor skulle få ett eget utskott i kommunstyrelsen och han var aktiv i arbetet att hitta de nya processerna och skärningspunkterna mellan politiken och förvaltningen efter kommunens omorganisation från 7 till 1 förvaltning. Roger blev en kommunens man i ordets bästa bemärkelse.

Vi sörjer vår trogna partiarbetare men känner samtidigt en stor tacksamhet för den långa tid som Roger arbetat för moderaterna. Roger Bogren blev 59 år.
Våra tankar går till Rogers sambo Heléne och barnen Anki, Christopher och Annie.

Anders Holmensköld
Kommunstyrelsens ordförande

Anna Wedin
Gruppledare

Kommentera