Pressmeddelande från Moderaterna i Kungälv betr. Årsplan 2013

Pressmeddelande från Moderaterna i Kungälv betr. Årsplan 2013

 

Uttalande angående överenskommelse om årsplan 2013

”Inom Alliansen i Kungälvs prestigelösa samarbete gäller alltid det bästa för Alliansen. Detta förhållningssätt har idag resulterat i att KD på uppdrag av samtliga Allianspartier inom givna ramar, förhandlat fram och tillsammans med Centerpartiet och Folkpartiet ingått en överenskommelse avseende årsplan 2013 med partier utanför Alliansen angående tilläggsyrkanden. Moderaterna har för att undvika låsningar, i samförstånd med övriga allianspartier, stått utanför själva uppgörelsen men stöder den fullt ut”.

 

Varför är inte moderaterna med i uppgörelsen?

 

–         Vi har bedömt att vår medverkan skulle innebära en risk för låsningar och vi skulle aldrig äventyra kommunens ekonomi av prestigeskäl. Vi gläds över det faktum att det finns många som vill ta ansvar för kommunens ekonomi.

 

Kungälv 12-12-12

 

Anders Holmensköld

Kommentera