Pressmeddelande

Pressmeddelande

Kungälv 3 december 2012

 

Socialdemokraterna söker hellre stöd från SD än ingår en långtgående kompromiss med Alliansen   

 

Alliansens ansträngningar och uppriktiga försök att träffa en överenskommelse med Socialdemokraterna har avbrutits då Socialdemokraterna valt att inte ta den utsträckta handen.   Vår bestämda uppfattning är fortfarande att ett majoritetsbeslut av ansvarskännande partier i Kommunfullmäktige är till gagn för våra kommuninvånare och skattebetalares bästa.

 

 

–          Vi beklagar att Socialdemokraterna hellre söker stöd från SD än ingår en långtgående kompromiss med Alliansen, säger Anders Holmensköld (M) kommunalråd.

 

–          Jag beklagar att Socialdemokraterna avvisar en bred kompromiss och istället chansar på stöd från Sverigedemokraterna, säger Håkan Olsson (FP).

 

–          Vi har arbetat hårt för en bred överenskommelse och nu stänger S dörren. Jag beklagar det, säger Gun-Marie Daun (KD) gruppledare för Kristdemokraterna.

 

 

–          Trots att vi var beredda att spräcka Kommunfullmäktiges budgetram så gick det inte att uppnå en kompromiss, säger Ove Wiktorsson (C ) gruppledare för Centerpartiet.

 

 

 

 

 

För mer information:

 

Anders Holmensköld (M) 070 271 89 09

Håkan Olsson (FP) 070 620 51 31

Gun-Marie Daun (KD) 070 380 59 56

Ove Wiktorsson (C ) 070 822 83 46

Kommentera